Deniz börülcesi, ıspanakgiller familyasından bir bitki türü. Bu isim altında birbirine çok benzer ve zor ayırt...